Saturday, February 04, 2006

läkaren dömd för felbehandling!

Äntligen fått besked att Ansvarsnmnd. ålägger läkaren med stöd av 5 kap. 3§ Disciplinpåföljd, en Erinran. De skriver att läkaren av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter genom att ordinera Adrenalin Intravenöst, det fanns ingen indikation för denna behandling , som inte är riskfri! De skriver att läkarens fel är varken ringa eller ursäktligt!
Skulle äntligen fått operation på långvariga underlivsbesvär förra februari men 1 vecka innan drabbades jag av allergiutslag och sökte akuten för allergin. En ung AT-läkare som knappt kunde svenska framkallade istället hjärtfel på mig! Hon satte in intravenöst Adrenalin direkt i ven så det kändes som hjärtat skulle sprängas och sprängande smärta ut i armen, jag skrek att hon skulle sluta och sköterskan sa att hjärtat slog i 200 men läkaren bara vek sig dubbel av skratt och sa att "jag var ung frisk kvinna, hade du varit gammal hade jag inte vågat då hade du fått hjärtinfarkt." Jag försökte förklara att jag är mycket svag av sjukdom och försökte senare påtala för överläkaren att Adrenalinet gjort så jag hade svår krampande smärta i bröstet, hjärtat och ut i armen, han bara fnös åt mig och gick. På utskrivnings journalen står det att jag hade hög hjärtrytm och värk ut i armen och ändå gjordes inget åt det! Trots att det påvisar belastning på hjärtat på EKG, ST förändringar och blåsljud och svår sinustachycardi-hög hjärtfrekvens- samt svår syrenedsättning, syrebrist, på Spirometriprov får jag bara höra att unga kvinnor inte får hjärtinfarkt, propp i hjärtat eller i lungor. Utan jag får ligga som ett kolli hemma med svåra bröstsmärtor , sprängande smärta ut i vänster arm , illamående , yrsel och orkar ingenting, ser jag på tv kräks jag av påfrestning.Hoppas nu att detta gör att jag får rätt till vård för denna felbehandling, läkarna har ju hittills hållit sin kollega bakom ryggen.


Andra bloggar om:

Andra bloggar om: