Sunday, July 23, 2006

PSR

Fått brev i veckan från PSR,patientförsäkringen, där de bedömer att det inte var korrekt av at-läkaren att i aktuell situation ge mig Intravenöst Adrenalin.
Men eftersom karensbelopp, 1000kronor, dras av från den ersättning som lämnas vid patientskada är deras bedömning att ersättning inte är aktuell!
Mitt liv är inte värt 1000kr.


Andra bloggar om:

Andra bloggar om: