Saturday, August 05, 2006

Foto på min Miniutställning "Frihetslängtan"

Här syns ett axplock från min Diktutställning "Frihetslängtan" som finns att beskåda på Kultrurhuset Fregatten, Stenungsunds Bibliotek, fram tom.25/8

Dikterna speglar min kamp för lika vård åt alla oavsett om man är funktionshindrad eller var man bor.Tillgänglighet i Vården varierar mycket mellan olika Landsting och möjligheterna att få hjälp vid Hjärtinfarkt , speciellt för Kvinnor, likaså!


Andra bloggar om:

Andra bloggar om:

Andra bloggar om: