Thursday, September 07, 2006

Kulturhuset Fregatten Diktutställning


Glömt nämna att min Diktutställning "Frihetslängtan" pågår hela September i Stenungsunds bibliotek.
Som jag nämnt avspeglar den min kamp mot att funktionshindrade diskrimineras i vården.
det är inte bara politiker som är oetiska och saknar moral.


Andra bloggar om:

Andra bloggar om: