Thursday, November 30, 2006

Domsöndagen

En dag för utvärdering
Kristus delar upp människorna, som en fåraherde skiljer fåren från getterna.
- Jag var hungrig, hemlös, naken, sjuk, satt i fängelse. Gjorde ni något åt det eller lät ni det fortsätta?
De utvärderade är oförstående. När såg vi dig? Och Kristus svarade: Det ni gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig!

Dessa rader önskar jag alla doktorer och sjukvårdspersonal ville begrunda.
www.lindagarben.se