Sunday, December 10, 2006

1,6miljonerklubben negligerar unga kvinnors hjärtfel

Barn och ungdomar som i samband med idrottande känt kraftig bröstsmärta, yrsel, svimningar eller kraftiga hjärtrusningar ska undersökas av sjukvården.

Den uppmaningen riktar Socialstyrelsen, när den kompletterar sina riktlinjer för "hjärtsjukvård om plötslig hjärtdöd bland barn och unga".

Men vad gör man när varken sjukvårdspersonal på akuten eller föreningar som 1,6 miljonerklubben tror på att unga kan ha hjärtfel!
Jag vände mig i min desperation till 1,6 miljonerklubben som jag var medlem i (har nu sagt upp mitt medlemskap)men fick till svar av hjärtprofessor att unga kvinnor har inga fel på sina hjärtan!
När jag söker akuten för mina svåra bröstsmärtor,bröstkramper, andnöd, yrsel, illamående och sprängande smärta ut i vänster arm blir jag utskrattad och får rådet att gå hem och glömma sjukvården!
Jag var konvalescent och svag innan felbehandlingen- som ledde till hjärtfel. Men trots att jag "bara" hade problem med njurarna kunde jag ändå studera. Nu ligger jag som ett kolli i bröstsmärtor.


Andra bloggar om:
Andra bloggar om: