Friday, December 29, 2006

7 magiska Nyårsönskningar

Sju år är magiska enligt den heliga skrift. Josef spådde den egyptiske Farao att sju magra år skulle följas av sju feta. Och Jakob fick tjäna sju år för Lea, innan han ens kunde börja tjäna ytterligare sju år för sin Rakel.

I sju år har jag kämpat mot sjukvårdens "Överstepräster" så ville ta tillfället i akt att önska mig 7 önskningar inför Nya Året 2007.
1. Vård för alla oavsett genus, funktionshinder eller var i landet man bor.
2. Att bli trodd, respekterad av sjukvårdspersonal.
3. Få vård för felbehandling som ledde till hjärtfel.
4. Att jag får resning i Regeringsrätten! At-läkaren som framkallade hjärtfel blev fälld i HSAN men socialstyrelsen överklagade genom korrumption.
5. Få vård för 7 års lidande i smärtsamm urinvägs-njurbäcksinflammation.
6. Få rättigheter som alla andra medborgare, Att få vård för andra sjukdomar trots att jag har en whiplashskada.
7. Kristus delar upp människorna, som en fåraherde skiljer fåren från getterna.
- Jag var hungrig, hemlös, naken, sjuk, satt i fängelse. Gjorde ni något åt det eller lät ni det fortsätta?
De utvärderade är oförstående. När såg vi dig? Och Kristus svarade: Det ni gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig!
Dessa rader önskar jag alla doktorer och sjukvårdspersonal ville begrunda.


Andra bloggar om: