Sunday, January 28, 2007

Chefer i Socialstyrelsen missbrukar sin makt.

Ang Lex Maria.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17226762.asp

Sjukhuspersonal skyller på att de inte har tid att anmäla. Hur kommer det sig då att de tar sig tid att överklaga HSANs dom.
05-12-15 HSAN Dom. (803/05) DISCIPLINPÅFÖLJD:
Läkaren har nu fått erinran från HSAN , Ansvarsnämnden ålägger läkaren med stöd av 5 kap. 3§ Disciplinpåföljd, en Erinran. De skriver att hon av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter genom att ordinera Adrenalin Intravenöst, det fanns ingen indikation för denna behandling , som inte är riskfri! De skriver att läkarens fel är varken ringa eller ursäktligt
.

Men själva går de, Socialstyrelsen, in och överklagar HSANs beslut.
Denna överklagan kommer från Socialstyrelsen i samband med mitt besök på Uddevalla sjukhus, februari samma år när jag segnade ner i sviter efter felbehandlingen, i kylan, i bröstkramper och andnöd med 185 i hjärtslag. Jag blev då hotad av hjärtläkaren att sjukhuschefläkaren hade känningar i Socialstyrelsen och skulle kalla in en läkare som jag inte kände, citat: ” så det ska allt gå bra, sedan är det bra för vår del. Hoppas bara det inte är för sent .” Slut på citat
06-03-04 Socialstyrelsens egen överklagan av HSANs beslut till Länsrätten och har inkallat en Docent från Stenungsund som sin föredragande läkare.
Han skriver att Adrenalin intravenöst är oerhört påfrestande för hjärtat, rytmrubbningar kan uppstå och är hjärtinfarkframkallande. Han skriver: ”Den smärta Linda Garbén upplever kan mycket väl vara en ischemisk smärta i hjärtat framkallad av adrenalin och att st-läkaren borde ha gett adrenalinet muskulärt, den väg st-läkaren väljer är inte helt riskfri.
Trots detta allvarliga erkännande om att adrenalin är hjärtinfarktframkallande, går Länsrätten främst efter Socialstyrelsens egna överklagan och en läkare som aldrig träffat mig, när de gör sin bedömning.
Detta är väl Ministerstyre om något!


Andra bloggar om:
Andra bloggar om:
Andra bloggar om: