Monday, January 15, 2007

kvalificerad utställning av diskkvalificerad

20 av mina dikter från diktsamlingen
" Frihetslängtan"
visas nu på Uddevalla Stadsbibliotek
16/1 - 2/2
Dikterna avspeglar min kamp för lika villkor i vården oavsett genus, funktionshinder eller var man bor
samt chocken över ett samhälle som svek.

LEENDE DAGAR

Saknar dagar som ler
sitt innerligaste leende

Saknar dagar av solsken som skingrar mörkret
en gryende dagsbräckning som lyfter ljuset

Saknar en utsträckt hand
någon som kallar
hör ditt rop på hjälp

Saknar dagar av värme
efter ett kylslaget regn

Saknar dagar som skänker liv
en outsinlig källa
sköljer bort smärtan
spegelblank och stilla lämnar den endast ro
en källa till frid

En önskan om att lägga dagar bakom
att trampa upp en ny stig

Längtar efter dagar
då auktoriteterna tar av sig rockar av stål
låter liv gå före anseende

Längtar efter dagar då överklagan ger resultat
då prestigens tunga kåpa hängs åt sidan

Kastar mynt i lyckobrunnen
spår mig i stjärnorna
sveps in av solförmörkelsen
ett dunkel skiljer mig från mina drömmar