Monday, June 04, 2007

Marschera för vård

I Göteborg marscherade ilördags GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living) och SRF (Synskadades Riksfröbund) för tillgänglighet till livet. Även i Stockholm och Helsingborg marscherade handikappföreningar.
Syftet är att otillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering, d v s att en lagstiftning av samma slag som har funnits i USA i 17 år införs.
Visst är det en fin gest att stödja en marsch för tillgänglighet till spårvagnar, krogar etc. för funktionshindrade. Men GIL och andra handikappsföreningar, varför inte marschera för tillgänglighet till vård?
Vi är många funktionshindrade som nekas vård för sjukdomar.
Jag har i sju år kämpat för vård för en vanlig urinvägsinfektion som utvecklade sig till svår njurbäcksinflammation och nedsatt njurfunktion med ödem i kroppen p.g.a. att vården uteblev, som skylls på mitt funktionshinder. Jo, det är sant, en enkel urinvägsinfektion som "vanliga" medborgare får penicillin för och blir friska på några dagar. Men för att jag har rullstol uteblir vården!
Olika smärtor från olika sjukdomar buntas samman till ett enda 20 års långt smärttillstånd!
Som om inte det räckte blev jag felbehandlad, en at- läkare satte in adrenalin intravenöst vid vanligt nässelutslag. Detta påfrestade mitt hjärta så jag idag ligger som ett kolli i svåra bröstsmärtor och kärlkramp. Ett ofullständgt liv för en 33 årig kvinna. Trots hjärtverksamhet på 185 i viloläge och nedsatt syretillförsel nekas jag vård. Även detta skylls på mitt gamla funktionshinder trots att läkaren blev prickad i HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd).
Tillgänglighet till vård är väl grunden för tillgänglighet till livet.
Så härmed utmanar jag alla att marschera för VÅRD FÖR ALLA!
Jag kämpar för lika vård oavsett genus eller funktionshinder