Thursday, July 26, 2007

Sverige - humant?

Njurläkare Börje Haraldssons skriver i GP17/7 om fallet med en man som utvisas trots njursjukdom.Visst är det behjärtansvärt att bry sig om sina medmänniskor i andra länder. Men som Migrationsministern, Tobias Billström,skriver i sin replik (GP 25/7) Det finns ytterligare en mängd människor som lider av sjukdomar.

Jag är en av dem - en ung kvinna på 33 år,svensk skattebetalare, som legat svårt sjuk i njurbäcksinflammation sedan år -99! Trots att provsvar visar på nedsatt njurfunktion:
Albumin-Minirin och Kreatininvärde(värden som indikerar på njurskada) samt bakterier i odling nekas jag komma till njurkliniken på Sahlgrenska!

Jag har i 7 år kämpat för vård av denna obehandlade njurbäcksinflammation. Men efter att en professor på njurkliniken år-00 i journalen blandar ihop min smärta i njurarna med ett gammalt funktionshinder, nackskada, får jag ingen vård för nya sjukdomar!
Jag ifrågasätts och måste visa läkarintyg att smärtan inte härrör från nackskadan, om och om igen. Måste Herr Svensson ha ortoped-sjukgymnast intyg varje gång han söker för urinvägsinfektion?
Handikappföreningar i Sverige arbetar nu för tillgänglighet i samhället för funktionshindrade. En lagstiftning som har funnits i USA i 17 år! Jag "lever" på hoppet att denna lagstiftning även ska innebära tillgänglighet till vård för funktionshindrade. Så man som funktionshindrad slipper söka vård utomlands. För mig, som ligger svårt sjuk i njursmärtor till följd av en obehandlad basal urinvägsinfektion låter det som ett hån eller skröna att Sverige kan erbjuda högre kvalité i vården. Är det förenligt med svensk tradition och humanitet att neka en ung kvinna vård pga. prestigeskäl?
Jag tycker att Börje Haraldsson och hans kolleger på Sahlgrenska ska börja med att ta hand om de patienter som redan finns här i Sverige innan de engagerar sig i resten av världen!

Andra bloggar om:
Andra bloggar om:
Andra bloggar om: