Sunday, August 19, 2007

Lika villkor oavsett genus

Apropå ny Jämställdhetsombudsman, Är det mer ruter i Ann-Marie Bergström tro? http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16718116.asp
Få se nu om det kan bli någon förändring så funktionshindrade och framförallt kvinnor kan få lika rätt till vård! Kvinnors hjärtsjukdomar negligeras och mörkläggs.
En kampanj pågår för att bekämpa Diskriminering inom alla områden av funktionshindrade i Sverige.
Syftet är att samla in 1 miljon namnunderskrifter för ett EU-direktiv.
Läs mer på http://www.1million4disability.eu/form_se.asp?langue=EN.