Wednesday, August 01, 2007

Sjukvården i Kris


Vi felbehandlade som vägras vård måste gå samman i något slags "fackförbund" eftersom sjukvården mörkar oss!
Vi har ingen möjlighet att få bort förljugande och förvanskade journaler.

Socialstyrelsen ber verksamhetschefer om yttrande när patienten anmäler.

För det mesta yttrar sig verksamhetschefer helt slentriantmässigt och partiskt: " Journalen är viktig för kommande vård och remissbedömande"

Detta väger alltså tyngre , Socialstyrelsen är inte opartisk!
Metro har vågat gå ut och skriva om oss:Annars brukar Media bara skriva artiklar där folk fått vård!? Det är väl en självklarhet i ett demokratiskt-jämställt samhälle, eller?
Andra bloggar om:
Andra bloggar om: