Saturday, January 26, 2008

Hjärtsvikt-vården sviktar


Aftonbladet radar upp symtom på hjärtsvikt och hur man förebygger i en artikel 26/1

Men vad hjälper det att man har en massa symtom när man ändå negligeras pga att man är kvinna och dessutom ung. Jag har tvångstillbringat de senaste 2 åren i källaren pga att jag inte orkar ta mig uppför trapporna till mitt sovrum utan att segna ner. Lyssnar sjukvården på detta! Nej!
Jag hänvisar till tidigare inlägg på min blogg där jag lagt in hjärtfrekvens på mina hjärtarytmier.
http://lindagarben.blogspot.com/2007/08/mina-diagnoser-nd-uteblir-vrden-av.html

Läs även andra bloggares åsikter om