Friday, February 15, 2008

Legat i källare 3 år utan hjärtvård

Apropå Solveig Ternströms Tv-Serie om kvinnors hjärtan,
Hjärtläkare skriver i öppet brev i
DN
att det är en myt att kvinnor får sämre hjärtsjukvård.


Varför har jag då legat här i 3 år utan utredning!

Våra svenska Professorer och Forskare är ÖverGlorifierade! Såväl Eva Swahn som Annika Rosengren har bara kommenterat hjärtinfarkt på kvinnor att "unga kvinnor kan ju ha lite så"
Annika Rosengren gjorde ingen undersökning eller utredning utan satt bara bakom skrivbordet och frågade ut mig om jag var ensamstående. Efter mycket tjat och förödmjukelser från min sida sa hon att hon i och för sig kunde gå med på ett ultraljud men att det kommer att ta flera år!! Sedan skrev hon i journalen att patienten inte ville ha vård!
Fick t.o.m ett telefonsamtal från någon äldre man som sa sig vara professor på Sahlgrenska som skrek i telefonen att jag inte hade något fel på hjärtat!
Är detta vad dessa 15 Kardiologer i artikeln menar med att de följer upp hjärtpatienter kontinuerligt.

Mitt hjärtfel är framkallat av felbehandling:

Jag gick frivilligt in på Akuten för vanliga nässelutslag- Fick köras ut i rullstol!

At-läkaren satte in Intravenöst Adrenalin istället för muskulärt, eller cortison, som brukligt är. Hon framkallade istället en hjärtinfarkt!Hon blev prickad av HSAN. Hjärtläkare har senare erkänt att Intravenöst adrenalin är oerhört påfrestande för hjärtat och blodproppsframkallande och erkänner att en ischemisk smärta i hjärtat mycket väl kan vara framkallad av adrenalininjektionen.
Jag var konvalescent och svag efter lång tids funktionshinder, så mitt hjärta tålde inte denna påfrestning. Ändå står jag fortfarande utanför samhällets rättigheter att få vård, pga. prestigeskäl och för att jag är Kvinna och ung.

Jag har nu alltsedan felbehandlingen varit ofrivilligt instängd i källaren i mitt eget hem dag o natt i 3 år i hjärtfel, sängliggande i svåra bröstsmärtor, sprängande smärta ut i armen och med hög hjärtverksamhet,160-200 och andningssvårigheter trots hjärtmedicin , emconcor 10 mg. Tål inte gå i trappan utan att segna ner.
Ambulanspersonal kör i snigelfart och skriker ”sluta andas så” när jag segnat ner i andnöd. Jag tål inte kyla, vind och inte heller värme utan att bli illamående och får värre symtom. Det visade stt-förändring på cykeltest och jag segnade ner, ändå gabflabbade läkaren och skrek att jag skulle resa på mig: " Jag tror inte unga flickor har hjärtfel" och det påfrestade så att jag nu segnar ner i trappor, får bröstkramper. "Vi ska se till att pricken i HSAN tas bort sedan är det bra för vår del," var sjukhuschefens kommentar.Det enda som hjälpt för stunden , är Glytrin, då minskar bröstkrampen och den sprängande smärtan ut i vänsterarm men får istället fruktansvärd huvudvärk.

Försökt få göra EECP en oblodig smärtfri behandling som endast utförs i södra Skåne men läkaren vågar inte " då kan vår maskin löpa Amok" var hans kommentar efter att sett min höga hjärtverksamhet.

Visar Stt-förändringar på Arbets- EKG
Visar även på Spirometri-röntgen att jag fått nedsatt andningskapacitet med 50 %Trots detta, och remisser nekas jag utredning i Västra Götaland! Så Annica Rosengren och kompani gå inte ut i Media innan ni bemöter oss unga kvinnor med värdighet. Vi betalar också skatt.
Har förlorat 3 års studier och fått ta ofrivillig paus i mitt liv. Hade en man behandlats så här? Nej, men unga kvinnor negligeras och det är stor skam att det får mörkläggas!