Monday, June 22, 2009

KAFKA syndrom

Jag har nu i 3 veckor kämpat med ny njurbäcksinflammation.
Fick först bactrim, ett antibiotika, som inte hjälpte och det visade sig efter ny urinodling att den var resistent. Den enda antibiotika som hjälper är Ampicillin men det får endast ges av sjukhuspersonal varpå Vårdcentralen skickar Remiss för detta till Infektionskliniken som i sin tur nekar mig vård.
Läkarna på Vårdcentralen anser att jag är för sjuk att behandlas av dem och Läkarna på Infektionskliniken anser att jag är frisk!

Rena KAFKA syndromet


Vårdpersonal måste inse att folk kan bli dödssjuka av att inte få behandling av en infektion också, precis som man kan bli av de resistenta bakterierna. De måste lära sig att känna igen beskrivningar som patienten kommer med, och inte hela tiden ha som högsta mål att neka antibiotikabehandling. Läkare ska lyssna på om patienten säger att den inte mår bra. Patientens information är alltid viktig att lyssna på. Läkare och vårdpersonal som klarar av att lyssna, ger en skickligare behandling.
Utopi i Sverige