Saturday, December 12, 2009

Medan Medelsvensson firar Lucia och den analkande Julen är mitt öde beseglat av en nackskada för 20 år sedanTänk att vi har sjukvård i Sverige , precis som man har i alla andra länder! Men tyvärr inte tillgänglig för Funktionshindrade!
Jag vägras vård för nya sjukdomar pga mitt gamla funktionshinder.

På Luciadagen är det 20 år sedan jag drabbades av en mycket allvarlig nackskada som tog nästan 10 år att rehabiliteras och bli frisk ifrån.

När jag äntligen kunde börja leva igen -99, fick jag en urinvägsinfektion som inte behandlades utan gick upp i njurarna, skylldes på gamla nackskadan TROTS DIAGNOS!
Läkarna krävde den gången Intyg från Sjukgymnast, Ortoped, Neurolog och fastän både min Sjukgymnast och Ortoped då förklarade att det inte kom vare sig från rygg eller muskler utan djupare in ifrån njurarna så godtogs inte detta utan jag blev hänvisad till smärtklinik. ” Du har ju gått på smärtklinik för det här, så du får väl fortsätta med Rehab”
Jag hade gått på smärtklinik flera år innan, för en skada på armarna efter en fallolycka.
Jag blev även hänvisad av att gå till Psykolog, för att jag inte har någon pappa.

Den gången, gick njurbäcksinflammationen över av Bactrim, ett antibiotika som jag fick åka land och rike runt för att få!
Jag har Östrogenbrist , pga. hormonstörningar, diagnostiserat av Gynekolog. Därför fäster bakterierna väldigt lätt på mina torra slemhinnor i underlivet.


I somras fick jag en ny övre urinvägsinfektion och nekades adekvat vård återigen trots specialistremiss där det speciellt stod att antibiotika i tablettform inte hjälpt utan det krävdes I.V. antibiotika.
Vid akutbesöket i somras sa den kvinnliga läkaren till mig:”Kan du gå? Vad brukar du ta för smärtstillande. Du har haft smärta, ont i musklerna i 20 år!

Istället var jag tvingad åka till Danmark för att få hjälp för urinvägs-njurbäcksinflammationen! Detta kostade mig 40.000kr.
Försäkringskassan har beslutat att jag inte får ersättning för vårdkostnaderna utomlands på grundval att jag inte skulle blivit erbjuden den behandling i Sverige.
Beslutet är grundat på EG-fördragets artiklar 49 och 50

Enligt EG-domstolens nämnda artiklar står att det inte finns någon anledning att göra skillnad mellan vård som tillhandahålls på sjukhus och annan vård.
Krav att Behandlingen är vetenskapligt beprövad i Sverige.
Ja! Sjukvårdspersonal får ge Intravenöst antibiotika i Sverige.
Enligt samma EG-fördrag har man rätt att få medicinsk tjänst i annan medlemsstat för uppkomna behov då tjänst inte erhållits i tid.
Jag låg i fruktansvärda njursmärtor 2 månader i Sverige.
Fick ingen adekvat vård i tid samt blev frisk, fick alltså inte så effektiv behandling i Sverige.


Jag är omyndigförklarad av Infektionskliniken. Jag får inte veta att jag får nya upprepade urinvägs infektioner. Och att när jag fått hjälp däremellan, inte har ont. Utan läkarna på Infektionskliniken, Uddevalla, menar att jag haft ”ett enda långt smärttillstånd i rygg och muskler i 20 år!

Jag har fått nedsatt njurfunktion samt för små njurar för min ålder pga. recividerande njurbäcksinflammationer. Detta syns på Ultraljud. Ändå negligeras jag.
Skulle man få skadad njurvävnad pga. musklerna!
Har även täta urinträngningar vilket gör min nattsömn förstörd.

Jag blir ruinerad av att tvingas söka långväga för varje ny urinvägsinfektion! Så jag ser mig ingen annan råd än att flytta från mitt vackra hus på Lyckorna, lämna Västra Götaland och hoppas på att inte Uddevalla sjukhus journaler förföljer mig.
Men det är ju tydligt att det är stora brister i Västra Götaland, när det gäller tillgänglighet till vård.
Är man funktionshindrad, ensamstående kvinna och inte har en karl eller pappa med sig som kan slå näven i bordet får man ingen vård.
Man kan faktiskt få urinvägsinfektion som sprider sig upp i njurbäckenet fast man är funktionshindrad. Man är inte bara sitt funktionshinder!
Även fått kommentarer av läkare att jag ska tänka på Miljön ur antibiotika perspektivet. Ska mina njurar bli förstörda för att vi ska tänka på miljön. Ska jag ligga i svåra njurbäcksinflammationssmärtor för att Sverige ska tänka på Miljön.
Till de läkare som negligerat och skrattat bort mina njursmärtor med att fråga om jag tror jag ska bli Dialyspatient vill jag säga att jag är på god väg pga. er nonchalans.

Ligger nu i en ny infektion i urinvägarna och njurarna, 100.000 e-coli bakterier, så medan Medelsvensson firar Lucia och den analkande Julen är mitt öde beseglat av en nackskada för 20 år sedan.