Sunday, May 23, 2010

Skandalläkare arbetar i Sverige

En kirurg har felbehandlat minst 29 patienter i Norge och förlorat rätten att operera där. Men det stoppar inte läkaren. Nu arbetar hon i Sverige.

Jag beundrar denna Norska Journalist som vågar gå ut och varna för läkaren och beundrar även den norska motsvarigheten till hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd som står för sina anmälningar. Myndigheten beslutade att frånta läkaren hennes specialistkompetens i ortopedi och kirurgi, vilket innebar att hon inte längre fick operera.
När ska Sverige sluta slå sig för bröstet att de är felfria och istället våga erkänna att det inte är så tryggt här! Tyvärr vågar inte svenska journalister skriva om felbehandlingar som begås i Sverige,varför?En At-läkare på Uddevalla sjukhus felbehandlade mig och framkallade istället hjärtfel. At-läkaren satte in Intravenöst Adrenalin istället för muskulärt, eller som brukligt ge tablettform, vid vanliga nässelutslag. Hon blev dömd och prickad av HSAN:"Felet är varken ringa eller ursäktligt."
Ansvarsnämnden ålade läkaren med stöd av 5 kap. 3§ Disciplinpåföljd, en Erinran. De skrev att hon av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter genom att ordinera Adrenalin Intravenöst, det fanns ingen indikation för denna behandling , som inte är riskfri! De skriver att läkarens fel är varken ringa eller ursäktligt.

Men själva går, Socialstyrelsen, in och överklagar HSANs beslut.
Denna överklagan kommer från Socialstyrelsen i samband med mitt besök på Uddevalla sjukhus, februari samma år när jag segnade ner i sviter efter felbehandlingen, i kylan, i bröstkramper och andnöd med 185 i hjärtslag. Jag blev då hotad av hjärtläkare att Sjukhuschefläkaren hade känningar i Socialstyrelsen och skulle kalla in en läkare som jag inte kände, citat: ” så det ska allt gå bra, sedan är det bra för vår del. Hoppas bara det inte är för sent att överklaga ” Slut på citat

Chefen för Socialstyrelsens sektion i Göteborg sitter egenmäktigt med och överklagar HSANs beslut till Länsrätten(vilket jag fått höra är ovanligt) och har inkallat en Docent från Stenungsund som sin föredragande läkare.
Han skriver att Adrenalin intravenöst är oerhört påfrestande för hjärtat, rytmrubbningar kan uppstå och är hjärtinfarkframkallande. Han skriver: ”Den smärta Linda Garbén upplever kan mycket väl vara en ischemisk smärta i hjärtat framkallad av adrenalin och att st-läkaren borde ha gett adrenalinet muskulärt, den väg st-läkaren väljer är inte helt riskfri.
Trots detta allvarliga erkännande om att adrenalin är hjärtinfarktframkallande, går Länsrätten främst efter Socialstyrelsens egna överklagan och en läkare som aldrig träffat mig, när de gör sin bedömning!

Detta är väl Ministerstyre om något!

Patientskadeföreningen, PSR, erkände också att läkaren gjort fel men tog senare tillbaks sitt beslut. De ansåg att jag skulle fått vård 1 dygn efter felbehandlingen!


Hjärtläkare har erkänt att Intravenöst adrenalin är oerhört påfrestande för hjärtat och blodproppsframkallande men ändå står jag fortfarande utanför samhällets rättigheter att få vård, pga. prestigeskäl och för att jag är funktionshindrad,kvinna och ung. Han jämförde mitt hjärta med att det går på Turbo. På frågan om hur länge mitt hjärta ska orka slå så fort, svarade han:" Ja, det kan man undra"...