Thursday, November 10, 2011

Avarter inom Vården, ja tack!

Läkarföreningens ordförande satt igår kväll och slog sig för bröstet om hur välutbildade svenska läkare är, i Kvällsöppet. Att det absolut inte skulle in några avarter som healing och homeopati i svenska sjukvården.
Redan Hippokrates var mindre fyrkantig. Den hippokratiska eden borde förpliktiga läkare att jämföra resultat av utförda operationer.Allt de behöver är en astrologisk almanacka. Hippokrates skrev:
Den som praktiserar medicin utan att studera stjärnorna o planeternas rörelser är en dåre.

Inga halvkvävda visor här!Månen styr ju även kvinnans menstruation.
Medicinsk astrologi o homeopati behandlar patienten som har sjukdomen.

Nej,Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande, svenska läkare har inte den kompetenta utbildning som vill påskinas. Flertalet av läkarna på akuten kan inte ens skilja på urinsticka och odling vilket är förödande när man som jag har oerhörda problem med recividerade urin-njurbäcksinflammationer. Man kan inte stirra sig blind på CRP och utläsa alla bakterier på en vanlig sticka. Detta har lett till att jag ej fått adekvat vård och idag har kronisk njurbäcksinflammation och nedsatt njurfunktion.
Vi är många som fått söka oss utomlands. Läs bara om Kristoffer som fick bekosta sin operation i USA.
www.aftonbladet.se/halsa/article13912215.ab