Thursday, June 28, 2012

Hoppas rätten till vård även kommer att gälla för ogifta, funktionshindrade, oavsett genus eller utbildning.
Jag får ingen vård varken för mina recividerade njurbäcksinflammationer eller hjärtfel pga att jag tillhör ovan nämnda grupp.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/papperslosa-ska-fa-ratt-till-vard_7307967.svd